Frihamnen

ViAQ medverkar i projektet i rollen som biträdande projektchef. Uppdraget går ut på att vara ett stöd till Älvstrandens projektchef för Frihamnen och innefattar samordning, styrning och planering av pågående projekt.  

Bild White Arkitekter 

 

Beställare: Södra Älvstranden Utveckling AB
Kontakt: Anders Berg