FÖRBIFART STOCKHOLM

ViAQ medverkar i Trafikverkets byggledningsorganisation i rollen Teknikstöd/Byggledare Geo under jetpelarentreprenaden och i rollen Byggledare Geo, VA och Mark för Trafikplats Akalla.

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt som binder samman norra och södra Stockholm. Projektet består av en 21 km lång ny sträckning av E4:an väster om Stockholm varav drygt 18 km byggs i tunnel nära stadsmiljö. Målet med projektet är att avlasta Essingeleden och innerstaden, samt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Bild Trafikverket

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg