E20 FÖRBI SKARA

ViAQ medverkar i projektet och ansvarar för samordnande byggplatsuppföljning. Uppdraget går ut på att leda och samordna projektets uppföljning av entreprenörens arbeten. En utmanande uppgift som kräver gedigen erfarenhet och förmåga att samarbeta med kollegor i Trafikverkets projektorganisation, entreprenören och andra intressenter.  

Projektet E20 Förbi Skara, deletapp Vilan-Dalaån, avser en utbyggnation av E20 till mötesfri landsväg. 

Deletappen med en sträcka på ca. 7 km innefattar b.la. delvis breddning till 2+2 väg, en större passage för djur och ombyggnation av korsningar och enskilda vägar.

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg