DUBBELSPÅRIG JÄRNVÄG

ViAQ medverkar i Trafikverkets projektorganisation i rollen som delprojektledare med ansvar för hantering av projektets överskottsmassor.  

Projektet avser en utbyggnad av 6 mil dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås. Den dubbelspåriga järnvägen, kommer att bidra till minskade restider.  

Utbyggnaden skapar även möjlighet för snabbare resor till Stockholm. Den nya järnvägen ska bland annat passera Landvetter flygplats. Från stationen kan resenärer enkelt ta sig till avgångs- och ankomsthallarna.  

Bild: Trafikverket. 

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg