Älvsborgsbron

ViAQ medverkar i Trafikverkets byggledningsorganisation i rollen som Byggledare betong.  

Projektet avser renovering av Älvsborgsbrons tätskikt, delar av betongkonstruktion, beläggningslager och diverse vägutrustning så som t.ex. vägräcken, portaler och vägmärken. Arbetet genomförs under sommartid och delvis som nattarbete för att minimera trafikpåverkan. 

Bild Lotta Fredriksson 

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg