ALEX PLANKORSNING
Trafikverket kommer att uppdatera gamla vägskyddsanläggningar till modern ett modernt databaserat system kallat ALEX-teknik. ALEX står för Automatic Level Crossing, ViAQ har fått uppdraget att bidra i rollen som regional projektledare för uppdatering av vägskyddet.
Rollen som regional projektledare innebär bland annat att ansvara för upphandling av entreprenör för utförandeentreprenad och att driva produktionen vid ombyggnation av projekterade vägskyddsanläggningar samt ansvara för kommande projektering och byggnation av ännu ej projekterade anläggningar.
Illustration Trafikverket
Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg