Tänker globalt och agerar lokalt

Mikael Andrén

Mikael Andrén är Kungälvsbon som bidrar till fler miljövänliga transportsätt i sin hemkommun.

Ett sätt att göra det lättare att välja ett miljövänligare transportsätt än bil är att bygga fler och säkra gång- och cykelvägar. Och det är just det som Mikael bidrar till just nu. Med Trafikverket som beställare projektleder han en av de två återstående delarna av en gång- och cykelbana från Kungälv till Marstrand – sträckan genom Tjuvkil. Vägplanen har i dagarna skickats för fastställelseprövning.

Mikael är också involverad som projektledare för två projekt som utgår från ”Målbild Koll2035”, en vision för utveckling av kollektivtrafiken med Trafikkontoret som beställare. I dag väljer många bort kollektivtrafiken eftersom den upplevs som krånglig och tidskrävande, vilket leder till sämre stadsmiljö, skadliga utsläpp och trängsel i trafiken. Projekten innebär att man skapar bättre framkomlighet för bussar längs Litteraturgatan och från Lindholmen mot Ivarsbergsmotet och vidare till Vårväderstorget.

Hållbarhet är viktigt

Hållbar utveckling är ett ganska vitt begrepp men för Mikael är det viktigt att få vara med och bidra till att minska utsläpp av koldioxid och andra föroreningar som påverkar klimatet och hälsan. -Ett sätt att minska det totala resandet är att fler jobbar lokalt och tar sig till jobbet för fot eller med cykel. Det känns därför meningsfullt att få vara med och bidra till fler gång- och cykelbanor berättar Mikael. Måste man resa är kollektivtrafiken såklart ett bättre alternativ än bil.

Varför ViAQ?

Som liten ville Mikael köra ”Follow me-bilar” på flygplatsen. När han blev lite större var det pilot som gällde. Efter att ha gått teknisk linje på gymnasiet med kemi som inriktning kände han att han ville jobba med större saker än atomer och molekyler, så det fick bli väg och vattenbyggnad på Ingenjörshögskolan i Jönköping. Efter några år på större företag landade han på ViAQ. -Här finns möjlighet att utveckla mig i rollen som projektledare hos flera olika beställare i en trivsam arbetsmiljö med sjysta kollegor, berättar Mikael.

Balans i livet

Även om Mikael trivs väldigt bra som projektledare på ViAQ,vill han prova sin idé om att skapa en annan balans i livet genom att låta sin hobby få större utrymme. Därför påbörjade han i början av året en personlig-tränar-utbildning och till sommaren är planen att vara licensierad PT. -Min tanke är att jobba som projektledare 3-4 dagar i veckan och som PT 1-2 dagar, berättar Mikael. Jag gillar att röra på mig och har alltid varit aktiv i olika sporter.

Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021