Västlänken

Illustration: Metro Arkitekter
Illustration: Metro Arkitekter

Uppdragsgivare

Trafikverket

Uppdragstid

2017 -

Projektkostnad

20 miljarder

Konsultuppdrag

Projekt- och byggledning

Västlänken är en dubbelspårig järnväg med 6 km tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Totala sträckan är 8 km och innefattar tre stationer vid Centralen, Haga och Korsvägen.

Byggnationen av Västlänken kommer minska sårbarheten i järnvägssystemet och samtidigt ge ökad kapacitet för pendel- och regiontågstrafik. Projektet ingår i Västsvenska paketet och byggnationen beräknas pågå mellan 2018-2026.

ViAQ medverkar i Trafikverkets projektorganisation i roller som byggledning och samordnade projektledare. Våra konsulter arbetar med:

  • Styrning och uppföljning av komplicerade entreprenader avseende mark-, lednings- och järnvägsrelaterade arebten.
  • Förberedande arbeten inför byggande av Västlänken.
  • Byggledning i flera delprojekt inom olika teknikområden så som mark, ledningar, konstruktioner och kanalisation.
  • Samordnare projektledare ansvarar främst för hantering av projektets överskottsmassor

Illustration: White Arkitekter

Illustration: Metro Arkitekter

Illustration: Abako Arkitektkontor

Illustration: Metro arkitekter

[lightbox selector=".rk-gallery-img"]