Varbergstunneln

Bild: ABAKO
Bild: ABAKO

Uppdragsgivare

Trafikverket

Uppdragstid

2019 -

Konsultuppdrag

Projektingenjör

Västkustbanan byggs ut med 8 km dubbelspår varav 3 km i tunnel under centrala Varberg. Bommarna längst hela sträckan försvinner och passager byggs över och under spåren. Projektet medför en förbättrad miljö i staden, ökad säkerhet, minskade bullerstörningar och en bättre teknisk standard som möjliggör att hastigheten kan höjas.

Stationen kommer flyttas ca. 200 meter och ligga nedsänkt i tråg. Varbergstunneln planeras att öppna för trafik 2024. Därefter rivs den gamla anläggningen och arbetsområden återställs.

ViAQ medverkar i Trafikverkets projektorganisation i rollen som projektingenjör, järnväg och BEST.

Bild: ABAKO

Bild: Trafikverket

Bild: Trafikverket

Bild: ABAKO

Bild: ABAKO

[lightbox selector=".rk-gallery-img"]