Spårvagnsdepå Ringön

Bild: ÅF
Bild: ÅF

Uppdragsgivare

Västfastigheter

Uppdragstid

2018 -

Projektkostnad

1,7 miljarder

Konsultuppdrag

Projektledning

Den nya spårvagnsdepån på Ringön omfattar en byggnation av vagnhallar för uppställning av spårvagnar med verkstäder och serviceplatser. I byggnaderna kommer det även finnas kontor och omklädningsrum. Totalt kommer tre större byggnader byggas på en yta av 45 000 m2 av det totala områdets 100 000m2.

Områdets övriga ytor består av asfalterade ytor med spår och parkering. Innan byggarbetena påbörjas utförs omfattande rivnings- och saneringsarbeten.

ViAQ har fått i uppdrag att tillsätta en projektledningsorganisation med projektledare, projektingenjör, projektekonom och upphandlare.

Bild: BBH Arkitektur & Teknik AB

[lightbox selector=".rk-gallery-img"]