Skeppsbron

Skeppsbron

Uppdragsgivare

Södra Älvstranden Utveckling AB

Uppdragstid

2015 - 2019

Projektkostnad

> 2,5 miljarder

Konsultuppdrag

Projektledning

Skeppsbron som tidigare varit ett outnyttjat område ska byggas ut till Göteborgs nya, centrala mötesplats vid älven. 450 nya bostäder och 30 000 kvm lokalytor för handel, kontor, service och hotell ska byggas. Kajstråket kommer förbinda Stenpiren med den nybyggda Skeppsbropiren och via en ny gång- och cykelbro över Rosenlundskanalen knyta samman området med den framtida Masthuggskajen.

Projektet innehåller förutom ett flertal nya kvarter och fristående byggnader, också en parkeringsanläggning under mark med 700 platser i två plan. Anläggningen blir ca 330 m lång, 30 meter bred och byggs till största delen ute i älven. Vidare ska det byggas nya kajanläggningar, pirar, bryggor, kajstråk, park, utebad, gator samt omfattande ledningsanläggningar. Det nya Skeppsbron byggs under åren 2017-2025.

ViAQ hjälper till att bemanna stadens projektorganisation i positioner som projektledare, projektingenjör och projekt¬koordinator. Uppdraget syftar till att ta ett helhetsgrepp på genomförandet och samordna alla ingående delprojekt på Skeppsbron, allt från parkerings-anläggning och allmän platsmark till husbyggnation.