Skeppsbrogaraget

Skeppsbrogaraget

Uppdragsgivare

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Uppdragstid

2016 -

Projektkostnad

900 miljoner

Konsultuppdrag

Projektledning

En ny parkeringsanläggning på Skeppsbron byggs ute i Göra Älv. Skeppsbrogaraget byggs i två plan med 700 parkeringsplatser. Konstruktionen är 330 meter lång och 30 meter bred vilket medför att kajen mot Göta Älv behöver flyttas ut ca. 40 meter. Parkeringsanläggningen kommer utgöra underlag för Skeppsbrons nya kajstråk, Redareparken och ett antal byggnader med bostäder och kommersiella lokaler.

ViAQ bistår Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag med byggteknisk kompetens som Delprojektledare Bygg under genomförandet.