Parkeringshus Heden

Bild: Kanozi Arkitekter
Bild: Kanozi Arkitekter

Uppdragsgivare

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Uppdragstid

2018 -

Projektkostnad

200 miljoner

Konsultuppdrag

Projekt-, Projekterings- och Byggledning

Tillfälligt parkeringshus på Heden planeras att byggas med avsikt att erbjuda en god tillgänglighet till centrala Göteborg med bil under den intensiva byggverksamheten i staden. Parkeringshuset ska byggas i två plan med en integrerad läktare mot fotbollsplanerna. Totalt beräknas p-huset ge ett nettotillskott på 300-350 parkeringsplatser.
Anläggningen planeras att vara i drift ett antal år och därefter avvecklas till förmån för långsiktig stadsutveckling inom Heden.

ViAQ har fått förtroendet att bistå byggherren, Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag med projektledning för projektering och byggande av temporära parkeringshus i centrala Göteborg.

Bild: Kanozi Arkitekter

Bild: Kanozi Arkitekter

Bild: Kanozi Arkitekter

Bild: Kanozi Arkitekter

[lightbox selector=".rk-gallery-img"]