Överföringsledningar

Uppdragsgivare

Borås Energi AB

Projektkostnad

400 miljoner

Konsultuppdrag

Projekteringsledning

Ett nytt energi- och miljöcenter på Sobacken utanför Borås med bland annat avloppsreningsverk, kraftvärmevärk och rötgasanläggning. Anläggningen ska öka kapaciteten för avloppsreningen i framtiden, garantera fjärrvärmeleveranser, ge förnybar elproduktion etc.

I satsningen ingår som ett projekt att projektera och bygga överföringsledningar för avloppsvatten, dricksvatten och fjärrvärme från Ryaverket och Gässlösa avloppsreningsverk i Borås till Sobacken. Där ingår även en utloppsledning från avloppsreningsverket till Viskan med tillhörande minikraftverk samt en pumpstation med mycket hög kapacitet. Överföringsledningarnas sträckning är cirka 10 km lång genom flera olika underlag.

ViAQ har medverkat med projekteringsledare i Veidekkes projektorganisation under anbudsfasen och under en del av entreprenadens genomförande.

Byggnation av pumpstation. Bild: Borås Energi och Miljö

Byggnation av ledningar Bild: Borås Energi och Miljöcenter

Schaktarbeten för överföringsledningar. Bild: Borås Energi och Miljöcenter

[lightbox selector=".rk-gallery-img"]