Olskroken planskildhet

Foto PEAB
Foto PEAB

Uppdragsgivare

PEAB

Uppdragstid

2021 -

Projektkostnad

4 miljarder kr

Konsultuppdrag

Miljöchef och miljöspecialist

ViAQ stöttar PEAB med resurs som miljöchef i uppdraget och specialiststöd masshantering och förorenad mark.

Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i det västsvenska järnvägssystemet. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg.

I Gamlestan byggs till exempel:

  • 6 järnvägsbroar
  • 1 gångbro
  • 10 000 meter enkelspår, varav 3 800 meter på bro, ramp eller däck
  • 38 växlar.