Nedsänkning E45

Bild: Trafikverket
Bild: Trafikverket

Uppdragsgivare

Trafikverket

Uppdragstid

2019 -

Projektkostnad

2 miljarder

Konsultuppdrag

Byggledning

Projektet E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm är ett anläggningsprojekt i centrala Göteborg med syfte att anpassa E45 till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, framtida utformning av Marieholmsmotet och exploatering av Gullbergsvass.

Nedsänkningen är ca 6 meter och sträcker sig mellan Stadstjänaregatan och Falutorget. Halva sträckan kommer att överdäckas för att möjliggöra bebyggelse ovan tunneltaket.

ViAQ medverkar i projektet som Samordnande byggplatsuppföljare. En roll som inkluderar flera olika områden och tekniker.

Bild: Trafikverket

Bild: Trafikverket

[lightbox selector=".rk-gallery-img"]