Masthugget Väst

Uppdragsgivare

Göteborgs Stad Parkering AB

Uppdragstid

2018 - 2019

Projektkostnad

400 miljoner

Konsultuppdrag

Projektledning

Parkeringsbolaget ska bygga en parkeringsanläggning för att möjliggöra utvecklingen av Masthuggskajen till en modern blandstad med ett rikt folkliv. Masthugget väst omfattar en unik byggnad med 8 våningsplan. Byggnaden har en BTA på ca. 30 000 m3 och innefattar ca. 700 parkeringsplatser, idrottshall, teknik- och miljörum, lokal med centrumverksamhet, restaurangverksamhet, ytor för kontorsverksamhet och kommersiell odling.

ViAQ medverkar i roller som projektledare och biträdande projektledare.