Kärrtorps Centrum

Uppdragsgivare

Stockholms Stad, Exploateringskontoret

Uppdragstid

2018 -

Projektkostnad

30 miljoner

Konsultuppdrag

Byggledning

I Kärrtorps centrum planerar Stockholms stad att bygga 160 nya bostäder och i samband med detta byggs Kärrtorps Centrum om. Torget, busstorget och anslutande gångvägar och trappor förbättras för att skapa ett levande och trivsamt centrum.

För ombyggnaden av Kärrtorps Centrum samt omgivande allmän platsmark har ViAQ fått uppdraget att bistå Stockholms stad med byggledning. Projektet kommer att pågå under 2019.