Göteborg – Borås

Projekt Göteborg-Borås

Uppdragsgivare

Trafikverket

Uppdragstid

2016 - 2017

Projektkostnad

30 miljarder

Konsultuppdrag

Projektledning

Projektet avser en utbyggnad av 6 mil dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås. Sträckan är idag enkelspårig och ett av Sveriges största pendlingsstråk. Den dubbelspåriga järnvägen, dimensionerat för 250 km/h, bidrar till minskade restider. Utbyggnaden skapar även möjlighet för snabbare resor till Stockholm.

Den nya järnvägen ska bland annat passera Landvetter flygplats. Från stationen kan resenärer enkelt ta sig till avgångs- och ankomsthallarna.

ViAQ medverkar i Trafikverkets projektorganisation i rollen som delprojektledare med ansvar för hantering av projektets överskottsmassor.