Frihamnen

Uppdragsgivare

Älvstranden Utveckling AB

Uppdragstid

2016 - 2018

Konsultuppdrag

Projektledning

Utveckling av Frihamnen ska länka samman Göteborgs centrum över älven och vidare in mot Kvillebäcken, Lindholmen och Backaplan. Projektet är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Total kommer det vara en exploatering i Frihamnen på över 1 500 000 BTA under perioden 2019-2040. Utbyggnaden planeras i fem etapper.

Det kommer byggas 9 000 hyres- och bostadsrätter och 15 000 arbetsplatser på restauranger, sjukhus, kontor, skolor och butiker. För att omvandla hamnområdet till en attraktiv innerstad kommer även kajer, gator och ledningar byggas. År 2021 ska cirka 1 000 bostäder och 1 000 arbetsplatser finnas på plats.

ViAQ medverkar i projektet i rollen som Biträdande projektchef. Uppdraget går ut på att vara ett stöd till Älvstrandens projektchef för Frihamnen och innefattar samordning, styrning och planering av pågående projekt.

Bild: White Arkitekter

[lightbox selector=".rk-gallery-img"]