Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm. Bild: Trafikverket
Förbifart Stockholm. Bild: Trafikverket

Uppdragsgivare

Trafikverket

Uppdragstid

2018 -

Projektkostnad

27 miljarder

Konsultuppdrag

Byggledning

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt som binder samman norra och södra Stockholm. Projektet består av en 21 km lång ny sträckning av E4:an väster om Stockholm varav drygt 18 km byggs i tunnel nära stadsmiljö. Målet med projektet är att avlasta Essingeleden och innerstaden, samt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Projektet har pågått sedan 2006 och är uppdelat i flera delprojekt. Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik år 2026.

ViAQ medverkar i Trafikverkets byggledningsorganisation i rollen Teknikstöd/Byggledare Geo under jetpelarentreprenaden och i rollen Byggledare Geo, VA och Mark för Trafikplats Akalla.

Förbifart Stockholm. Bild: Trafikverket

Bild: Trafikverket

Bild: Trafikverket

[lightbox selector=".rk-gallery-img"]