Förbifart Stockholm

Bild: Trafikverket
Bild: Trafikverket

Uppdragsgivare

Trafikverket

Uppdragstid

2021-

Konsultuppdrag

Miljöspecialist

För Förbifart Stockholm -delprojekt Ekerövägen har ViAQ erhållit rollen som miljöspecialist.

Projektet innebär att Ekerövägen kommer att byggas om från tre till fyra körfält. Det betyder bland annat att trafiken kommer att flyta bättre för de som besökt Drottningholms slott och ska åka mot Brommaplan.

Som miljöspecialist kommer ViAQ att arbeta med miljöfrågor inom mark, vatten, luft, buller, klimat, natur och kultur, främst kopplat till miljöbalken. Detta innefattar att säkerställa att arbete sker i enlighet med lag- och kontraktskrav etc. så att Trafikverket kan överlämna en miljösäkrad anläggning.

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt som binder samman norra och södra Stockholm. Projektet består av en 21 km lång ny sträckning av E4:an väster om Stockholm varav drygt 18 km byggs i tunnel nära stadsmiljö. Målet med projektet är att avlasta Essingeleden och innerstaden, samt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Projektet har pågått sedan 2006 och är uppdelat i flera delprojekt. Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik år 2026.

Bild; Trafikverket

[lightbox selector=".rk-gallery-img"]