E20 Förbi Skara

E20 Vilan-Dalaån. Källa Trafikverket
E20 Vilan-Dalaån. Källa Trafikverket

Uppdragsgivare

Trafikverket

Uppdragstid

2019-

Projektkostnad

170 miljoner

Konsultuppdrag

Byggplatsuppföljning

Projektet E20 Förbi Skara, deletapp Vilan-Dalaån, avser en utbyggnation av E20 till mötesfri landsväg. Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter utmed sträckan.

Deletappen med en sträcka på ca. 7 km innefattar b.la. delvis breddning till 2+2 väg en större passage för djur och ombyggnation av korsningar och enskilda vägar. Ombyggnationerna medför planskilda korsningar och stängning av ett stort antal mindre anslutningar till befintlig väg.

ViAQ medverkar i projektet i rollen Samordnande byggplatsuppföljning. Uppdraget går ut på att samordna de olika byggplatsuppföljarna/teknikområdena. Exempel på arbetsuppgifter är MSS-hantering, ÄTA-hantering, UR-hantering, leda olika typer av möten, projektledarens ”högra hand” ute på plats.

Illustration bro E20 Vilan-Dalaån. Källa Trafikverket

Illustration E20, Källa Trafikverket

Illustration landskapväg, Källa Trafikverket

[lightbox selector=".rk-gallery-img"]