Älvsborgsbron

Uppdragsgivare

Trafikverket

Uppdragstid

2019

Projektkostnad

350 miljoner kr

Konsultuppdrag

Byggledning

Under 2019-2021 utförs underhållsarbete av Älvsborgsbron, E6.20, för att bibehålla den över 50-åriga brons standard och minska risken för akuta fel. Projektet innefattar en renovering av 58 plattskarvar som ligger på hängbrodelen, samt nya tätskikt och beläggning på hela bron. Renovering görs av två körfält åt gånger under sommarperioden.

ViAQ medverkar i Trafikverkets byggledningsorganisation i rollen som Byggledare betong.