ALEX Trafikverket

Illustration Trafikverket
Illustration Trafikverket

Uppdragsgivare

Trafikverket Region Väst

Uppdragstid

2021 -

Konsultuppdrag

Järnväg

Trafikverket kommer att uppdatera gamla vägskyddsanläggningar till modern ett modernt databaserat system  kallat ALEX-teknik. ALEX står för Automatic Level Crossing, ViAQ har fått uppdraget att  bidra i rollen som regional projektledare för uppdatering av vägskyddet.

Rollen som regional projektledare innebär bland annat att ansvara för upphandling av entreprenör för utförandeentreprenad och att driva produktionen vid ombyggnation av projekterade vägskyddsanläggningar samt ansvara för kommande projektering och byggnation av ännu ej projekterade anläggningar.