Recept på lyckad samverkan

Dan Jarsveden

Efter dryga 40 år i anläggningsbranschen vet Dan Jarsveden hemligheten bakom en lyckad samverkan.

Att Dan skulle jobba inom anläggning fanns ingen tvekan om då det finns i hans DNA. Hans farfar jobbade på Gatukontoret och hans far och farbröder gjorde också karriär inom anläggningsbranschen. Dan började som utsättare 1980 och har därefter provat de flesta roller på entreprenadsidan upp till regionchef. Efter det kände han att det var dags att prova beställarsidan.

-Under mina år på entreprenadsidan har jag hunnit göra de flesta felen själv, berättar Dan och skrattar. -Det har gjort att jag i min roll som projektledare har stor förståelse för entreprenörens utmaningar.

Idag jobbar ViAQ-anställda Dan som samordnande byggledare åt Trafikverket på projektet Västlänken Haga station. Ett projekt i utökad samverkan.

-För att en samverkan ska funka på det mest effektfulla sättet krävs att alla inblandade har stor respekt för varandra. Att du anstränger dig för att göra dig förstådd och för att förstå andra. Vågar dela med dig av din kunskap och dina idéer, men också lyssna med stora öron på andras förslag. Ödmjukhet och prestigelöshet är två nyckelord, berättar Dan.

Dan känner en viss oro för framtiden. -Förr var det vanligt att man arbetade sig upp och på vägen samlade på sig en massa erfarenhet. Idag börjar unga killar och tjejer som projektledare nästan direkt efter skolan. Det gör att man inte har riktigt samma förståelse för de olika rollerna som krävs i ett anläggningsprojekt, vilket kan leda till konflikter. Jag har ingen universallösning, men jag tror på att blanda in mer praktiskt arbete i de teoretiska utbildningarna. En bra mix med unga, gamla, praktiskt erfarna och teoretiska kunniga i ett team är enormt viktigt, berättar Dan

-Det bästa med anläggningsbranschen är att utmaningarna aldrig tar slut. Man vet aldrig vad som kan dyka upp i backen. Och alla härliga människor man träffar, avslutar Dan.

Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021