Överföringsledningar

rikkonadmin

Ett nytt energi- och miljöcenter med överföringsledningar som en del av projektet.

Frihamnen

rikkonadmin

Utveckling av Frihamnen för sammanlänkning av Göteborgs centrum över älven.

Masthuggskajen

rikkonadmin

Utveckling av masthuggskajen till en ny stadsdel.

Skeppsbron

rikkonadmin

Skeppsbron

Utveckling av Skeppsbron. Från en outnyttjad yta och parkeringsplatser till en ny, central, mötesplats vid älven.

Älvsborgsbron

rikkonadmin

Underhållsarbete och renovering av Älvsborgsbron

Masthugget Väst

rikkonadmin

Nytt unikt P-hus i Masthugget med 8 våningar och ca. 700 parkeringsplatser.

Förbifart Stockholm

rikkonadmin

21 km ny sträckning av E4:an väster om Stockholm

Hamnbanan Göteborg

rikkonadmin

Hamnbanan Göteborg

Hamnbanan, järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige, är idag enkelspårig. För att klara det ökade kapacitetsbehovet byggs banan nu ut till dubbelspår längs del av sträckningen.

Överföringsledningar Borås EMC

rikkonadmin

Borås Energi AB investerar mångmiljardbelopp i ett nytt energi- och miljöcenter på Sobacken utanför Borås. Anläggningen omfattar bland annat avloppsreningsverk, kraftvärmevärk och rötgasanläggning.