Ny spårvagnsdepå på Ringön

rikkonadmin

ViAQ är med och bygger en ny spårvagnsdepå på Ringön i Göteborg. Projektet omfattar byggnation av vagnhallar för uppställning av spårvagnar med verkstäder och serviceplatser.

Temporära parkeringshus

rikkonadmin

ViAQ har fått förtroendet att bistå byggherren, Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, med projektledning för projektering och byggande av temporära parkeringshus i centrala Göteborg.

Skeppsbrogaraget

rikkonadmin

Skeppsbrogaraget

Den nya parkeringsanläggningen på Skeppsbron byggs ute i Göra Älv. Den byggs i två plan och kommer innehålla 700 parkeringsplatser. Konstruktionen blir i storleksordningen 330 meter lång och 30 meter bred.

Masthuggskajen

rikkonadmin

Masthuggskajen utvecklas till en ny spännande stadsdel i Göteborg. Området kommer att få en egen unik identitet och förväntas bli en naturlig del av folk- och kulturlivet kring Järntorget.

Järnväg Göteborg-Borås

rikkonadmin

Projekt Göteborg-Borås

Sträckan mellan Göteborg och Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. Projektet avser utbyggnad av dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg som kortar restiden väsentligt.

Utveckling av Frihamnen

rikkonadmin

Frihamnen

Med Frihamnen ska Göteborgs centrum länkas samman över älven och vidare in mot Kvillebäcken, Lindholmen och Backaplan. En stor blandning av bostäder, arbetsplatser, handel och kultur kommer att skapa en modern innerstad.

Skeppsbron

rikkonadmin

Skeppsbron

Skeppsbron har varit ett outnyttjat område som främst använts för parkeringsplatser. Men snart är området göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven – med bad, resecentrum och ett levande kajliv.

Västlänken

rikkonadmin

Karta över västlänkens tunneltyper

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.