Temporära parkeringshus

rikkonadmin

ViAQ har fått förtroendet att bistå byggherren, Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, med projektledning för projektering och byggande av temporära parkeringshus i centrala Göteborg.

Hamnbanan Göteborg

rikkonadmin

Hamnbanan Göteborg

Hamnbanan, järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige, är idag enkelspårig. För att klara det ökade kapacitetsbehovet byggs banan nu ut till dubbelspår längs del av sträckningen.

Överföringsledningar Borås EMC

rikkonadmin

Borås Energi AB investerar mångmiljardbelopp i ett nytt energi- och miljöcenter på Sobacken utanför Borås. Anläggningen omfattar bland annat avloppsreningsverk, kraftvärmevärk och rötgasanläggning.