Tunnelbana till Nacka

rikkonadmin

Nu ska tunnelbanan byggas ut med 2 mil nya spår och 11 nya stationer, så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större. Det behövs för att 82 000 bostäder med bra kommunikationer ska kunna byggas.

Ombyggnad av Kärrtorps Centrum

rikkonadmin

I Kärrtorps centrum planerar Stockholms stad att bygga 160 nya bostäder och i samband med detta kommer Kärrtorps centrum att renoveras. ViAQ har fått uppdraget att bistå Stockholms stad med byggledning.

Förbifart Stockholm

rikkonadmin

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt och syftar till att binda samman de norra och södra länsdelarna. Projektet består av en ny motorvägsförbindelse för E4 genom västra Stockholm.

Byggledning parker

rikkonadmin

ViAQ har de senaste åren varit verksamma med byggledning för parker och parkmark i Göteborg. Bland annat har vi ansvarat för byggledning av Regnlekplatsen, en lekplats som är extra speciell i regn.

Temporära parkeringshus

rikkonadmin

ViAQ har fått förtroendet att bistå byggherren, Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, med projektledning för projektering och byggande av temporära parkeringshus i centrala Göteborg.

Färjenäsparken och Aröd utegym

rikkonadmin

Färjenäspark

I området söder om Färjenäsparken har man nu snart byggt färdigt ett flertal flervåningshus. I samband med detta rev man den gamla ingången till parken från söder, nu ska en ny gångbana byggas samt en ramp i betong och stål.

Hamnbanan Göteborg

rikkonadmin

Hamnbanan Göteborg

Hamnbanan, järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige, är idag enkelspårig. För att klara det ökade kapacitetsbehovet byggs banan nu ut till dubbelspår längs del av sträckningen.

Västlänken

rikkonadmin

Karta över västlänkens tunneltyper

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.