Bild: Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, används med tillstånd.

Referensuppdrag

Temporära parkeringshus i centrala Göteborg

ViAQ har fått förtroendet att bistå byggherren, Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, med projektledning för projektering och byggande av temporära parkeringshus i centrala Göteborg.

Avsikten med anläggningarna är att ersätta andra centralt belägna parkeringsplatser, som påverkas av den intensiva byggverksamhet som planeras i staden under de kommande åren. Anläggningarna planeras vara i drift ett antal år och därefter avvecklas till förmån för långsiktig stadsutveckling inom berörda områden.

Projekten innebär utmaningar på flera plan. Deras lokalisering i stadens centrala delar ställer stora krav på anpassning till befintliga miljöer. Vidare påverkar det faktum att anläggningarna planeras vara i drift under en begränsad tidperiod valen av tekniska lösningar.

Byggledning, Projekteringsledning, Projektledning


Kontaktpersoner

Anders Berg
Tel. 010-330 54 30
E-mail anders.berg@viaq.se


[clear]

Se fler projekt

Visa fler