Skeppsbron

Visionsbild över Skeppsbron i Göteborg. Bild: Kanozi Arkitekter

Referensuppdrag

Skeppsbron

Skeppsbron har varit ett outnyttjat område som främst använts för parkeringsplatser. Men snart är området göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven – med bad, resecentrum och ett levande kajliv.

Skeppsbron var den första kajen som anlades vid Göta Älv i Göteborg. Härifrån utgick en gång i tiden såväl ostindiefarare och senare ångfartyg. Med tiden har området hamnat i skymundan och främst använts för parkeringsplatser.

I många år har trafiken bildat en barriär mellan staden och älven. Byggandet av Götatunneln gör det sedan några år tillbaka möjligt att återskapa kontakten med vattnet. Skeppsbron ska nu omvandlas till en spännande mötesplats vid älven, med 450 nya bostäder och ytterligare 30 000 kvm lokalytor för handel, kontor, service och hotell. Kajstråket kommer förbinda Stenpiren med den nybyggda Skeppsbropiren och via en ny gång- och cykelbro över Rosenlundskanalen knyta samman området med den framtida Masthuggskajen.

Projektet innehåller förutom ett flertal nya kvarter och fristående byggnader, också en parkeringsanläggning under mark med 700 platser i två plan. Anläggningen blir ca 330 m lång, 30 meter bred och byggs till största delen ute i älven. Vidare ska det byggas nya kajanläggningar, pirar, bryggor, kajstråk, park, utebad, gator samt omfattande ledningsanläggningar.

Det nya Skeppsbron byggs under åren 2017-2025. En övervägande del av den planerade byggnationen ska genomföras under perioden 2018-2023.

ViAQ medverkar sedan 2015 i arbetet med att utveckla Skeppsbron. På uppdrag av Älvstranden Utveckling AB hjälper vi till att bemanna stadens projektorganisation i flera positioner, som exempelvis projektledare, projektingenjör och projekt­koordinator. Uppdraget syftar till att ta ett helhetsgrepp på genomförandet och samordna alla ingående delprojekt på Skeppsbron, allt från parkerings­anläggning och allmän platsmark till husbyggnation.

Projektledning


Kontaktpersoner

Anders Berg
Tel. 010-330 54 30
E-mail anders.berg@viaq.se


[clear]

Se fler referensuppdrag

Visa fler