Skeppsbrogaraget

Bild: Kanozi Arkitekter

Referensuppdrag

Skeppsbrogaraget

– En ny parkeringsanläggning i centrala Göteborg

Den nya parkeringsanläggningen på Skeppsbron byggs ute i Göra Älv. Den byggs i två plan och kommer innehålla 700 parkeringsplatser. Konstruktionen blir i storleksordningen 330 meter lång och 30 meter bred. Kajen mot Göta Älv kommer därmed att flyttas ut upp till 40 meter.

Parkeringsanläggningen kommer utgöra underlag för Skeppsbrons nya kajstråk, Redareparken och ett antal byggnader med bostäder och kommersiella lokaler.

ViAQ har fått förtroendet att bistå byggherren, Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, med byggteknisk kompetens som Delprojektledare Bygg under genomförandet. Rolf Ljungberg, som har mycket gedigen erfarenhet av komplexa anläggningsprojekt, är den konsult som kommer genomföra uppdraget.

Projektledning


Kontaktpersoner

Anders Berg
Tel. 010-330 54 30
E-mail anders.berg@viaq.se


[clear]

Se fler projekt

Visa fler