Karta över västlänkens tunneltyper

Karta över västlänkens tunneltyper. Bild: Trafikverket

Referensuppdrag

Västlänken

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Västlänken är en cirka 8 km lång dubbelspårig järnväg genom centrala Göteborg, ungefär 6 km av sträckan kommer vara förlagd i tunnel. Byggnationen av denna pendel- och regiontågsförbindelse planeras starta år 2018 och förväntas kunna trafikeras från och med år 2026. Det kommer byggas tre nya stationer vid Centralen, Haga och Korsvägen. Byggnationen av Västlänken kommer minska sårbarheten i järnvägssystemet och samtidigt ge ökad kapacitet för pendel- och regiontågstrafik. Projektet ingår i Västsvenska paketet och beräknas kosta 20 miljarder kronor (2009 års prisnivå).

Genomförande av projektet medför utmaningar på flera områden. En av dom är hantering av de överskottsmassor som genereras vid byggnation av projektets tunnlar. Hanteringen av massorna är av stor betydelse för både projektets omgivningspåverkan och kostnader.

ViAQ medverkar i Trafikverkets projektorganisation i en roll som samordnande projektledare med ansvar för hantering av projektets överskottsmassor. Uppdraget innehåller ett brett register av arbetsuppgifter rörande allt från tillståndsprocesser, transporter, lagring, mellanlagring, upphandling, deponier, omgivningspåverkan till samordning och produktionsplanering. Uppdraget innefattar även en samordnande roll med andra projekt i Västsverige med avseende på masshantering.

ViAQ deltar också i genomförandet av förberedande arbeten inför byggandet av Västlänken. Inom ramen för de uppdragen medverkar vi som byggledare för styrning och uppföljning av komplicerade entreprenader avseende mark-, lednings- och järnvägsrelaterade arbeten.

ViAQ stödjer Trafikverket med byggledning under genomförande av projektet. Vår personal medverkar i flera delprojekt och inom olika teknikområden så som mark, ledningar, konstruktioner och kanalisation.

Byggledning, Projektledning


Kontaktpersoner

Anders Berg
Tel. 010-330 54 30
E-mail anders.berg@viaq.se

Johan Bengtsson
Tel. 010-330 54 35
E-mail johan.bengtsson@viaq.se


[clear]

Se fler referensuppdrag

Visa fler