Bild: Stockholms Stads Exploateringskontor - Nyréns arkitekter

Referensuppdrag

Ombyggnad av Kärrtorps Centrum

I Kärrtorps centrum planerar Stockholms stad att bygga 160 nya bostäder och i samband med detta kommer Kärrtorps centrum att renoveras. Torget, busstorget och anslutande gångvägar och trappor får ordentliga förbättringar för att skapa ett levande, trivsamt centrum och en attraktiv plats för såväl verksamheter som boende och besökare.

För ombyggnaden av Kärrtorps Centrum samt omgivande allmän platsmark har ViAQ fått uppdraget att bistå Stockholms stad med byggledning. Projektet kommer att pågå under 2019.

Byggledning


Kontaktpersoner

Mattias Hammarstedt
Tel. 010-330 54 41
E-mail mattias.hammarstedt@viaq.se


[clear]

Se fler projekt

Visa fler