Bild: BBH Arkitektur & Teknik AB

Referensuppdrag

Ny spårvagnsdepå på Ringön

ViAQ är med och bygger en ny spårvagnsdepå på Ringön i Göteborg. Projektet omfattar byggnation av vagnhallar för uppställning av spårvagnar med verkstäder och serviceplatser. I byggnaderna kommer det också att finnas kontor och omklädningsrum. Tre större byggnader ska byggas på en yta av 45 000 m2 av totala områdets 100 000 m2.

Områdets övriga ytor består av asfalterade ytor med spår och parkering. Innan byggarbetena kan starta behöver det göras omfattande rivnings- och saneringsarbeten då stora delar av marken är förorenade av den tidigare industrin på Ringön.

ViAQ har fått i uppdrag av Västfastigheter att tillsätta en projektledningsorganisation med projektledare, projektingenjör, projektekonom och upphandlare.

Projektledning


Kontaktpersoner

Johan Bengtsson
Tel. 010-330 54 35
E-mail johan.bengtsson@viaq.se

Andreas Gustafsson
Tel. 010-330 54 34
E-mail andreas.gustafsson@viaq.se


[clear]

Se fler projekt

Visa fler