Visionsbild över Masthuggskajen. Bild: Kanozi Arkitekter

Referensuppdrag

Masthuggskajen

Masthuggskajen utvecklas till en ny spännande stadsdel i Göteborg. Området kommer att få en egen unik identitet och förväntas bli en naturlig del av folk- och kulturlivet kring Järntorget.

Masthuggskajen är en del av Vision Älvstaden och ingår i Göteborgsregionens tillväxtstrategi, vars syfte är att utveckla de centrala delarna av staden. Genom planerad stadsutveckling på Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut och närmar sig vattnet. En ny hållbar stadsdel skapas med en blandning av stadspuls och lokalt liv.

Inom området skapas levande gator och torg, omkring 1 200-1300 bostäder och 140 000 kvm kommersiella lokaler för kontor, lokala verksamheter och kultur. Projektet omfattar också stora komplicerade anläggningsarbeten som utbyggnad av en ny halvö i älven, park, gator, försörjningssystem och mycket mer.

Ett förslag till detaljplan har utarbetats i samverkan mellan Stadsbyggnadskontoret och konsortiet för Masthuggskajen. Planprocessen pågår fortfarande under 2017. Tidpunkten för byggstart beror av när detaljplanen vinner laga kraft men bedöms kunna bli aktuellt tidigast år 2018.

ViAQ deltar sedan 2016 i arbetet med att utveckla Masthuggskajen. På uppdrag av Älvstranden Utveckling AB medverkar vi genom konsortiet och stadens projektorganisation. Vi medverkar i projektledningen med projektkoordinator och projektingenjör, samt med biträdande projektledare för en genomförandestudie avseende en begränsad del av projektet.

Projektledning

Visionsbild över Masthuggskajen. Bild: Kanozi Arkitekter
[lightbox]

Visionsbild över Masthuggskajen. Bild: Kanozi Arkitekter
[lightbox]

Visionsbild över Masthuggskajen. Bild: Kanozi Arkitekter

Visionsbild över Masthuggskajen. Bild: Kanozi Arkitekter


Kontaktpersoner

Anders Berg
Tel. 010-330 54 30
E-mail anders.berg@viaq.se

Sophie Ekelund
Tel. 010-330 54 32
E-mail sophie.ekelund@viaq.se


[clear]

Se fler referensuppdrag

Visa fler