Projekt Göteborg-Borås

Projekt Göteborg-Borås. Bild: Trafikverket

Referensuppdrag

Göteborg–Borås, dubbelspårig höghastighetsjärnväg

Projekt avser utbyggnad av dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås.

Sträckan mellan Göteborg och Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. Dagens  enkelspåriga järnväg har inte tillräcklig kapacitet för den ökande trafiken. Med dubbelspår, byggt för hastigheter upp till 320 km/timme, kan restiden mellan Göteborg och Borås kortas ned väsentligt.

Sträckan kommer att bli en del av den nya generationen järnväg som planeras i landet. Den kommer bidra till snabbare resor mellan Göteborg och Stockholm, samt förbättrad kommunikation till och från Landvetter flygplats. Järnvägen ska passera i en tunnel under Landvetter flygplats. Från en underjordisk station kommer resenärer kunna ta sig direkt till avgångs- och ankomsthallarna.

Genomförande av projektet medför utmaningar på ett flertal områden. Ett exempel på det är hantering av de mycket stora volymer överskottsmassor som genereras till följd av nödvändiga schaktarbeten. Inte minst dom planerade bergtunnlar som ingår i projektet bidrar till ett mycket stort överskott av massor.

ViAQ medverkar i Trafikverkets projektorganisation i rollen som delprojektledare med ansvar för hantering av projektets överskottsmassor. Uppdraget innehåller ett brett register av arbetsuppgifter rörande allt från tillståndsprocesser, transporter, lagring, mellanlagring, upphandling, deponier, omgivningspåverkan till samordning och produktionsplanering.

ViAQ har avslutat sitt uppdrag under 2017.

Projektledning


Kontaktpersoner

Anders Berg
Tel. 010-330 54 30
E-mail anders.berg@viaq.se

Johan Bengtsson
Tel. 010-330 54 35
E-mail johan.bengtsson@viaq.se


[clear]

Se fler referensuppdrag

Visa fler