Frihamnen

Flygbild över Frihamnen, Göteborg. Bild: Flygare Palmnäs

Referensuppdrag

Utveckling av Frihamnen

Med Frihamnen ska Göteborgs centrum länkas samman över älven och vidare in mot Kvillebäcken, Lindholmen och Backaplan. En stor blandning av bostäder, arbetsplatser, handel och kultur kommer att skapa en modern innerstad.

Frihamnen är en del av Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt. I och med utbyggnaden av Frihamnen växer Göteborgs stadskärna samman över älven och blir dubbelt så stor. Det kommer att finnas 9000 hyres- och bostadsrätter och 15000 arbetsplatser på restauranger, sjukhus, kontor, skolor och butiker. Allt på första parkett intill Göta Älv. Redan till Göteborgs jubileumsår 2021 ska runt 1000 bostäder och 1000 arbetsplatser finnas på plats.

Innovativ stadsbyggnad
Utvecklingen av Frihamnen präglas av omtanke, hållbarhet och ett öppet sinne. Den framtida stadsdelen ska vara en testarena för innovativ stadsbyggnad, vilket ställer krav på nytänkande, mod och en stor dos nyfikenhet i strävan att skapa en helt ny typ av stadsdel. Ett tydligt exempel på innovativ stadsbyggnad är Jubileumsparken som växt fram på norra piren efter önskemål från allmänheten. Här finns idag bland annat bastu, utomhusbassäng, odlingsbäddar och en seglarskola.

Frihamnen ska knyta samman staden över älven och koppla ihop Frihamnen med kringliggande stadsdelar. Det kommer att finnas ett tydligt stadsmässigt stråk för gång- och cykeltrafik genom området som går från Götaplatsen till Backaplan.

Totalt kommer det vara en exploatering i Frihamnen på över 1500000 BTA under perioden 2019-2040. Utbyggnaden planeras i fem etapper. Staden kommer också bygga nya kajer, gator och ledningar för att omvandla hamnområdet till attraktiv innerstad.

ViAQ medverkar i projektet sedan december 2016 i rollen som Biträdande projektchef. Uppdraget går ut på att vara ett stöd till Älvstrandens projektchef för Frihamnen och innefattar samordning, styrning och planering av pågående projekt.

ViAQ har avslutat sitt uppdrag årsskiftet 2017-2018.

Projektledning

Visionsbild över bastun vid Frihamnen. Bild: White Arkitekter
[lightbox]

Visionsbild över skolan vid Frihamnen. Bild: White Arkitekter

Kontaktpersoner


Anders Berg
Tel. 010-330 54 30
E-mail anders.berg@viaq.se

Andreas Gustafsson
Tel. 010-330 54 34
E-mail andreas.gustafsson@viaq.se


[clear]

Se fler referensuppdrag

Visa fler