Förbifart Stockholm. Bild: Trafikverket

Referensuppdrag

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt och syftar till att binda samman de norra och södra länsdelarna. Projektet består av en ny motorvägsförbindelse för E4 genom västra Stockholm, som till stor del kommer gå i tunnel. Målet är att avlasta Essingeleden och innerstaden samt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Projektet har pågått sedan 2006 och är uppdelat i flera delprojekt. Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik år 2026.

Jetinjektering Tunnel söder, FSE209

På grund av dålig bergtäckning ovan en av bergtunnlarna behövde bergöverytan förstärkas med jetpelare. Jetpelare utfördes cirka 25–30 meter under befintlig bergyta.

ViAQ medverkar i Trafikverkets byggledningsorganisation i rollen Tekniksstöd/Byggledare Geo under jetpelarentreprenaden och projektet utfördes under 2018. Uppdraget innefattar kontroll av utförda jetpelare.

Trafikplats Akalla

Trafikplats Akalla kommer att ansluta via ett tråg ned till en bergtunnel mot Ekerö och sedan avslutas tunneln i ett tråg på södra sidan vid Kungens kurva. Ovan tråget kommer en cirkulationsplats på broar att anläggas.

ViAQ medverkar i Trafikverkets byggledningsorganisation i rollen Byggledare Geo, VA samt Mark. Uppdraget pågår fram till 2020.

Byggledning

Förbifart Stockholm. Bild: Trafikverket

Trafikplats Akalla.
[lightbox]

Jetinjektering Tunnel söder, FSE209

Trafikplats Akalla. Bild: Trafikverket
[lightbox]


Kontaktpersoner

Mattias Hammarstedt
Tel. 010-330 54 41
E-mail mattias.hammarstedt@viaq.se


[clear]

Se fler projekt

Visa fler