Färjenäspark

Referensuppdrag

Färjenäsparken

I området söder om Färjenäsparken har man nu snart byggt färdigt ett flertal flervåningshus. I samband med detta rev man den gamla ingången till parken från söder, nu ska en ny gångbana byggas samt en ramp i betong och stål. I entreprenaden skall det även byggas planteringsbäddar med cortenstål runt om.

Aröd utegym

Som en del i jubileumssatsningen rustas stråket utmed Kvillebäcken upp. I denna sträcka ingår bland annat ett utegym i Aröd. Gymmet kommer inrymma en scen för egen eller gemensam utegympa, sittplatser under tak, en hinderbana och även mer klassiska träningsredskap.

Projekten görs tillsammans med beställaren Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Byggledning


Kontaktpersoner

Björn Mogren

Björn Mogren
Tel. 010-330 54 37
E-mail bjorn.mogren@viaq.se

Johan Bengtsson
Tel. 010-330 54 35
E-mail johan.bengtsson@viaq.se


[clear]

Se fler projekt

Visa fler