Personal som trivs och har inflytande utvecklar företaget

Anders Berg

När Anders Berg startade ViAQ 2011 var planen att bara sälja sin egen konsulttid. På en ingivelse efter ett kundmöte bestämde han sig på stående fot att satsa på att bygga ett lite större företag.

-Jag gillar utmaningar och vill testa mina idéer för att skapa en organisation som motiverar medarbetarna. Det är därför jag vill bygga ett större företag. Som anställd såg jag många exempel på vad som inte fungerar och vad man skulle kunna göra bättre. Personal som trivs och har inflytande utvecklar företaget och gynnar tillväxten, säger Anders Berg.

Har du några framtidsspaningar för branschen?
Alla verksamheter påverkas av övergripande globala trender. I vår tid innebär ökad digitalisering och de nya arbetssätt som därmed möjliggörs väsentlig påverkan på branschen. Till det kommer ökat fokus på hållbarhet med avseende på miljö, sociala aspekter och ekonomi att påverka branschens utveckling. I båda fallen innebär förändringarna utmaningar och möjligheter för oss som är verksamma i branschen. Jag blir inte förvånad om allt fler söker sig till i mindre företag med en familjär företagskultur och större möjligheter för medarbetare att vara delaktig i företagets utveckling.
Vad tror du är framgångsfaktorn?
Jag tror att det kommer vara helt avgörande att som företag vara nyfikna och vilja lära nytt för att kunna ligga i framkant på den utveckling som trenderna skapar. Det kommer vara en förutsättning både för att kunna konkurrera på marknaden och för att attrahera och behålla de mest engagerade medarbetarna.
Hur kommer ViAQ att utveckla sitt erbjudande framåt?
Vi får ofta kvitto från våra kunder på att våra medarbetare och underkonsulter presterar på hög nivå i sina uppdrag. För oss inom ViAQ gäller det att bevara det som fungerar bra och utveckla det som kan bli bättre. Jag tror att det till stor del handlar om att bygga långsiktiga förtroenden mellan företaget och våra kunder. Då finns förutsättningar att förstå varandra, säkerställa samsyn och kunna fokusera på att skapa kundnytta.
Var är ViAQ 2030?
Kärnan i företaget är stark och min ambition är att vi ska bygga vidare på det som visat sig vara framgångsrikt. Lite förenklat kan man säga att det handlar om att hålla fast vid våra kärnvärden och den familjära känslan, samtidigt som företaget utvecklas vad gäller storlek och tjänsteutbud.
Hur engagerar du dina medarbetare i denna annorlunda tid vi befunnit oss i över ett år?
Det är en bra fråga. Jag tror att mitt engagemang i både medarbetarna och företaget bidrar till att skapa engagemang hos andra. Samtidigt vet jag att det finns en stor förbättringspotential när det gäller att involvera fler i utvecklingen av bolaget.  Det är nog lite av en entreprenörssjuka att man som grundare av ett företag har lite svårt att släppa greppet och lämna över ansvar och befogenheter till lagkompisarna. Jag behöver bli bättre på det!
Och varifrån hämtar du din energi?
För mig handlar det mycket om nyfikenhet, att lära sig nytt och att vilja test mina idéer. Det är inspirerande och roligt. På fritiden är det ute i naturen som jag fyller på energiförrådet. Helst tillbringar jag tid vid havet, antingen på landbacken eller i båt.
Du har rekryterat många medarbetare. Vad är den avgörande faktorn skulle du säga när du gör ditt urval?
Det handlar om att hitta människor med ”rätt” personliga egenskaper och inställning. Då med syfte på både arbetet och förhållningssätt till sina medmänniskor.
Vilka ledaregenskaper tror du krävs för att engagera framtidens medarbetare?
Jag tror att ett personligt ledarskap, stort intresse för individen, tät dialog och god tillgänglighet kommer vara avgörande för att lyckas. Det är ofta viktigare att visa att man vill väl och har ett stort engagemang, än att vara felfri.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste är utan tvekan alla människor man kommer i kontakt med.
Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021