Med passion för järnväg

Sophie Ekelund

Sophie Ekelund är ViAQs growth grit lady. Hon vill aldrig sluta lära sig nya saker.

Sophie Ekelund talar entusiastiskt om sitt uppdrag som projektingenjör på projektet Varbergstunneln/Västkustbanan. – Det är ett intressant, stimulerande och spännande projekt att delta i. Dels för att det är i produktion, det byggs här och nu, och dels för att järnväg är så komplext. Jag lär mig nya saker hela tiden. Här byggs dubbelspår och tunnel under centrum vilket gör att staden kan växa ut mot havet när spåren försvinner, berättar Sophie. Det är av samma kategori som Västlänken där Sophie var involverad i ett tidigt skede.

Som projektingenjör för BEST (Bana, El, Signal, Tele) har Sophie en koordinerande roll med uppgifter som t.ex. att hantera ekonomi, att medverka i UR-arbetet, möteshantering och delta i uppföljningen av kvalitetsarbetet såsom kontrollplaner, riskhantering. Det är omväxlande och givande.

Sophie är en engagerad och ödmjuk lagspelare men samtidigt en självgående och strukturerad problemlösare. Alla viktiga egenskaper när du är lite som spindeln i nätet och ska samarbeta med många olika människor.

Att Sophie skulle hamna i infrastrukturbranschen var en ren slump. Hon började sin karriär på dåvarande Vägverket och blev 2016 en av de först anställda på ViAQ. – Efter flera år i större organisationer kändes det som att hitta hem i en mindre organisation. Här finns det möjligheter att få vara med och påverka som t.ex. i vårt kulturprojekt. Alla får vara med och ta fram ViAQs värderingar och betydelsen av dem, berättar Sophie.

Rollen som koordinator hänger Sophie inte helt och hållet av sig på hatthyllan när hon kommer hem. Den byter dock skepnad till koordinator för renoveringsprojektet ”nyinköpt sommarhus”. En trevlig fritidssysselsättning tillsammans med mannen nu när barnen blivit stora och självgående.

Här kan du läsa om Trafikverkets projekt Varbergstunneln Västkustbanan

Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021