Martin Upmanis – månskenstorpare och miljömupp

Martin Upmanis

Med Martin Upmanis får ViAQ in hög kompetens inom markmiljö, sediment samt miljöledning och hållbarhet. Martin är utbildad geovetare med inriktning kvartärgeologi och hydrogeologi. Han har jobbat på COWI, Trafikverket och kommer närmast från BlueOrbis AB. Rollerna har varit till exempel miljöansvarig för höghastighetsjärnväg mellan Borås-Göteborg och Hässleholm-Lund, sektionschef för miljöspecialisterna på stora projekt Trafikverket, miljöhandläggare och miljöspecialist.

Vad är det bästa med ditt jobb?
-Att jag varje dag lär mig något nytt. Ena dagen får jag till exempel sätta mig in i fladdermuspopulationer i nordvästra Skåne och nästa dag neolitiska stenkammargravar i Västergötland. Och att det är varierande. Ena dagen i slips och kostym i en domstolsförhandling, och andra dagen står jag i varselkläder i en bäck och tar sedimentprover.
Varför valde du ViAQ?
-För att på ViAQ jobbar en massa härliga människor. Och det vet jag för jag har tidigare jobbat med flera av dem i olika sammanhang. Det ska vara roligt på jobbet och det får man med arbetskamrater som man gillar och känner sig trygg med. Jag har bara hört gott om VIAQ som företag och jag märkte direkt när jag kom på besök att det är en välkomnande miljö och att det liksom känns familjärt
Vilket är det viktigaste uppdraget du haft hittills?
-Ur ett samhällsperspektiv är det att få vara med och projektera nya stambanor i Sverige. Om Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt så behöver vi bygga nya stambanor och våga satsa på att utveckla infrastrukturen i landet.  Tågtransporter bör vara artärerna i transportnätet inte minst ur ett energibesparande perspektiv.
-Men en del uppdrag är kanske inte viktiga för samhället i stort men ack så viktiga för enskilda medborgare som till exempel att hjälpa samfällighetsföreningar ute i skärgården att få miljötillstånd för att installera vatten och avlopp.
Vilket projekt jobbar du med nu?
-Just nu jobbar jag med en ganska stor detaljplan på Hisingen och där finns det både spännande arkeologi, kulturmiljö och naturmiljö.
Om ett företag ska börja med ett klimat- och hållbarhetsarbete, vad tycker du är viktigast att börja med?
-Det viktigaste är att det finns ett engagemang för att vilja göra det på riktigt. Det är först då det blir riktigt bra. Miljöengagemang genererar ett hållbart arbetssätt som ger en sund ekonomi. Minskar företaget sitt klimatavtryck, minskar förbrukningen av energi, och energi kostar pengar. Det är viktigt att tänket finns med hela vägen från vd till exempel grävmaskinist.
Du säger att du är en miljömupp – vad innebär det?
-Dels är det för att folk ska komma ihåg mitt namn och vad jag jobbar med, säger Martin och skrattar.
-Uttrycket ”miljömupp” används ofta i lite nedsättande ordalag, men för min generation som växt upp med Mupparna på tv så vet vi att grodan Kermit alltid lyckades med att framföra showen i slutet. Trots alla motgångar och ”udda ” karaktärer. Jag har ibland känt mig lite som Kermit när jag varit projektledare för ett team med miljöspecialister, men det är i den miljön som nya tankar och smarta lösningar växer.
Vad gör du helst på fritiden?
-Då tar jag helst hand om mitt lilla torp och umgås med min familj. Jag har tre tonårsgrabbar och det är väldigt roligt att få följa dem och se hur de utvecklas. På torpet har vi ankor, höns, lånefår, några bikupor, grabbarna har undulater, akvarier och vi har precis fått hem en liten valp som behöver massor med kärlek.
-Vi har även lite skog som behöver skötas. Numer är vi tillsammans med några grannar självförsörjande på potatis. Jag har alltid älskat havet och spenderar gärna så mycket tid jag kan där. Min första lön, när jag var 14 år, gick till att köpa en lite eka med aktersnurra och på den vägen är det………
Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021