En anställning på ViAQ

Utgångspunkten för din anställning på ViAQ är den vilja och kompetens du besitter. Det finns många olika uppdrag och det är viktigt att du hamnar rätt och får de förutsättningarna som du, kunden och ViAQ önskar.  Hos oss är inte jobbet allt, vi prioriterar ditt välmående och balansen mellan privat- och arbetsliv.

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är viktigt för att trivas i våra uppdrag. Vi tror att en god arbetsmiljö även kan bidra till en bättre tillvaro i privatlivet.

Bonus

På ViAQ arbetar vi tillsammans och därmed får alla medarbetare årsvis ta del av företagets vinst. Bonusen kan tas ut som lön eller tjänstepension.

Eget ansvar

För en god balans mellan arbetsliv och privatliv erbjuder vi flexibel arbetstid för att ge möjligheten att gå tidigare eller börja lite senare.

Utveckling

Som medarbetare på ViAQ planerar vi gemensamt din utveckling inom yrket och ger dig det stöd du kan behöva för att uppnå dina mål. Det är viktigt att du känner att dina uppdrag är rätt för dig och att de stödjer din önskade utveckling

Gemensamma aktiviteter

En bra sammanhållning värderar vi högt. Med jämna mellanrum träffas vi internt under olika former för att lära känna varandra och ha roligt tillsammans. Exempel på aktiviteter kan vara shufflebord, boule och gemensamma studieresor utomlands.

Jämställdhet

För ViAQ är det en självklarhet att alla ska ha samma möjligheter. Vi strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män för att skapa ett kreativt och stimulerande arbetsklimat. Allas synsätt och värderingar ska prägla det sätt vi arbetar på.

Sjukförsäkring

Att vara sjuk kan innebära en ekonomisk påfrestning. ViAQ erbjuder en sjukförsäkring som täcker upp en del av eventuellt inkomstbortfall vid en längre frånvaro.

Tjänstepension

ViAQ tar ansvar för sina medarbetare även i framtiden. Därför erbjuder vi en attraktiv lösning avseende tjänstepension. 

Friskvård

ViAQ prioriterar din hälsa och friskvårdsbidrag är en självklarhet för ViAQ-anställda. Friskvårdsbidraget kan användas i enlighet med skatteverkets riktlinjer.

ViAQ söker kontinuerligt nya medarbetare som vill utvecklas med oss.

Vid frågor eller jobbansökan kontakta:

Anders Berg, Bygg- och projektledning
Tel. 010‑330 54 30, anders.berg@viaq.se

Marie Börnell, Miljö och hållbarhet
Tel. 073-412 26 42, marie.bornell@viaq.se

Johan Bengtsson, Kontorschef Göteborg, 
Tel. 010‑330 54 35, johan.bengtsson@viaq.se

Anders Berg, Kontorschef Stockholm, 
Tel. 010‑330 54 30,anders.berg@viaq.se

Johan Collinder, Gruppchef järnväg, Göteborg
Tel. 010-330 54 44, johan.collinder@viaq.se