Nu är det klart – vi är ISO-certifierade!

ISO-certifierade

Granskade och godkända. Nyttan med att ha ett verksamhetssystem enligt ISO 9001 och 14001 är flera. Det är ett kvitto gentemot våra kunder på att vi har tydliga rutiner och mål avseende vårt kvalitets- och miljöarbete. Vi är dedikerade till att arbeta med ständiga förbättringar samt leva upp de mål vi sätter upp. 

– I och med att vi har en ambition att växa är det bra att införa dessa strukturer redan nu, berättar Anders Berg, vd för ViAQ Projektledning AB.

ViAQ har alltid haft fokus på kvalitet och miljö samt haft goda rutiner för att säkerställa detta i vårt dagliga arbete. Skillnaden är att med certifieringarna har vi bevis på att vi lever upp till de standarder som krävs samt att vi lever upp till kraven från våra kunder, leverantörer och oss själva.

– Certifieringsprocessen startades upp i våras och målet var att vi skulle vara certifierade innan jul. Tack vare engagerad personal klarade vi målet med bravur. Vi har utgått ifrån att beskriva den verksamhet och de processer vi har samt vid behov anpassat dessa i syfte att leva upp till kraven enligt respektive standard. Genom att ha effektiva processer samt tydliga rutiner och stöddokument, underlättar vi vårt dagliga arbete och kan fortsätta att utvecklas i linje med våra mål.  Vi är väldigt glada för att ha fått allting på plats och kan nu fokusera på ständiga förbättringar av våra arbetsmetoder berättar Marie Börnell, vd ViAQ miljö.

Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021