Carolina – ny miljökonsult på ViAQ

Carolina Åckander

ViAQ stärker organisationen med ytterligare en miljökonsult, denna gång med utgångspunkt från Uppsala. Carolina Åckander går främst in som miljöspecialist på Förbifart Stockholm, delprojekt Ekerövägen, för att agera sakkunnig inom ett stort spektrum av miljöfrågor i den löpande operativa verksamheten.

I rollen ingår det att företräda Trafikverket i miljöfrågor, både i form av sakkunnig miljöspecialist och som ansvarig för att driva, samordna och följa upp miljöfrågor under byggskedet. – Det är just mixen av att få vara både i en kontrollerande roll och en rådgivande roll som gör arbetet så roligt, berättar Carolina. Det absolut bästa med mitt jobb är mötet med alla människor. Att få diskutera olika problem och bli matad med olika perspektiv är otroligt givande och lärorikt.

Carolina har läst miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet och var klar 2014. Närmast kommer hon från Geosigma, där hon hjälpt kunder med olika utredningar och undersökningar inom miljö, dagvatten, grundvatten etc. Carolina har provat på många olika roller som miljökonsult med uppdrag som miljökontroller, dagvattenutredningar och förorenade områden. Hon är dessutom certifierad provtagare av jord och grundvatten.

Som person är Carolina glad och positiv, har lätt för att bygga förtroende och är en riktig lagspelare. Hon är bra på att kommunicera men också på att lyssna. Både på kundens önskemål och sina kollegors. Det gör att hon är duktig på att förstå kundens verkliga behov och att säkerställa samsyn.

Valet föll på ViAQ som arbetsgivare för här ser hon stora möjligheter att utvecklas vidare.

Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021