Byggledare, ett flexibelt och omväxlande jobb

Mattias Blidsell

Från formsnickare till byggledare.

Mattias Blidsell började sin karriär inom bygg- och anläggningsbranschen som formsnickare 2004. Som liten drömde han om att bli helikopterpilot men när det var dags att välja gymnasieprogram så föll valet på bygg- och anläggningsprogrammet.

Efter drygt tio år som formsnickare valde Mattias att sätta sig i skolbänken och studera till arbetsledare. Det ena ledde till det andra och 2019 började han som byggledare på ViAQ. Just nu arbetar Mattias som byggledare åt Trafikverket på Västlänken – Station Haga. Det roligaste är att få vara ute i projektet och se projektet växa fram men med anledning av Corona blir det två dagar hemma och tre dagar på projektet.

-Det är ett flexibelt jobb där jag har möjlighet att påverka min arbetsdag och den ena dagen är inte den andra lik. Fördelen med att ha jobbat som formsnickare och arbetsledare är att jag har både praktiken och teorin med mig. Det gör att jag har en större förståelse och kunskap för både entreprenörens och beställarens perspektiv, vilket underlättar samarbetet med entreprenören berättar Mattias.

Drömprojektet
Det hade varit spännande och intressant att få vara med och bygga de nya slussarna i Trollhättan. Dagens slussar är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är snart passerad. Byggstarten är planerad till -25/-26 och Trafikverket är i full gång med lokaliseringsalternativen. Ett komplext projekt med många tekniska lösningar och det är nära hem, berättar Mattias som bor i Trollhättan.

I väntans tider
Sommarhalvåret är Mattias favoritdel av året för då är det säsong för hans fritidsintressen segling och golf. I år får vi se hur det blir med det för om två månader föds en efterlängtad flicka. Att bli pappa är något som Mattias verkligen ser fram emot.

Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021