Återflytt av ”Västlänksträden”

västlänksträden2
Emma Allerbo från ViAQ är för Trafikverkets räkning projektledare för ”Västlänksträden”.

Det är nu dags för träden, flyttades från Göteborgs centrum till plantskolan i Tollered, att succesivt flytta tillbaka

-Att vara projektledare för trädflytten innebär att jag ansvarar för kontraktet mellan Trafikverket och dess entreprenör Veab Trädgård AB. Det är ett teknikmässigt spännande arbete med flera utmaningar som risktänkande, ekonomi och koordinering, berättar Emma

-Min specialitet är inte träd, även om jag lärt mig en hel del under projektets gång, därför jobbar jag tätt tillsammans med projektets specialist och projektets kunniga entreprenör. Det jag är duktig på är att koordinera och tänka på detaljer och eventuella risker, stort som smått.

I Emmas ansvar ligger förutom flytt av träden till sin nya plats även arbetet med växtbädden, som är en meter runt trädklumpen, samt etableringsskötseln därefter. Efter återflytten får träden en härlig boost för rötterna med en blandning av 50% pimpsten och 50% jord  Träden grävs upp av en specialmaskin som är från Tyskland med rotsystemet bevarat i en upp- och nedvänd kupol.

I förra veckan var det dags för 17  stycken av träden att flytta till Färjenäsparken vid Älvsborgsbron. För att klara flytten i kylan lades halm runt rötterna för att de inte ska frysa. Ett arbete med att göra ordning marken runt träden pågår ett par veckor efter flytten för att träden verkligen ska trivas på sin nya plats.

Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021